Stud bolts ASTM A193 B7 / A194 2H phục vụ bảo dưỡng của PV Gas Service

Stud bolts ASTM A193 B7 / A194 2H phục vụ bảo dưỡng của PV Gas Service

Sản phẩm Stud bolts được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A193 Gr B7 / A194 Gr 2H phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng của Công ty Dịch Vụ khí (PV Gas Service).